Conservarea ursului Brun

În perioada 01.05.2012 – 30.04.2014 WWF România, Filiala Maramures în parteneriat cu Organizaţia neguvernamentalã “RachivEcoTour”, Ucraina au implementat proiectul “Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”. Proiectul a fost finanţat prin: Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Rezultate:

  • Cartarea habitatelor şi a distribuţiei ursului pe teritoriul de implementare a proiectului în zona de graniţă România-Ucraina;
  • Monitorizarea populaţiei de urs brun – stabilirea dispersiei şi dinamicii populaţiei de urs;
  • Identificarea habitatelor critice şi a coridoarelor de migraţie pentru urs în zona transfrontalieră România-Ucraina – definirea reţelei de coridoare ecologice din Maramureş;
  • Identificarea şi aplicarea unor instrumente pentru gestionarea eficientă a resurselor naturale pentru conservarea habitatelor critice pt. urs:
    • Identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC)
    • Demonstrarea practicilor de gestionare a zonelor cu valoare naturală ridicată (HNV)
  • Măsuri de gestionare pentru conservarea ursului brun şi a habitatelor sale, realizate cu aportul factorilor interesaţi
  • Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi dezvoltarea capacităţilor de conservare a valorilor naturale din zona de frontieră a Maramureşului (materiale de informare, instruiri, conferinţă internaţională, vizite în teren).

Conservarea ursului Brun

BROSURA RO

BROCHURE EN

БРОШУРА UA

Graniţe deschise pentru urşii din Carpaţii României şi Ucrainei

Ghid Habitate

GHID RO

Керівництво UA

Ghid PVRC armonizat

GHID RO

Керівництво UA

Ghid Specii

GHID RO

Керівництво UA

Gestionarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală RO

GHID RO

Керівництво UA

Raport 3 GAP WWF Maramures

Raport distributie urs GAP analysis WWF_Maramures

Raport favorabilitate si coridoare WWF Maramures

Raport GAP analysis WWF Maramures

Reteaua ecologica Maramures

Raport monitorizare ursi WWF Maramures

This site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of WWF RO and does not necessarily reflect the views of the European Union.