Відкриті кордони для дикої фауни в Карпатах

Рішення для боротьби зі зменшенням біорізноманіття в Карпатському регіоні повинні включати транскордонне співробітництво.

Скоординований збір даних

у Румунії, Україні, Словаччині та Угорщині буде поєднаний з лобістською діяльністю та спільними заходами для збереження біорізноманіття. Проект покращить зв’язок у 4 країнах та підтримає комплексне управління середовищем існування популяцій бурого ведмедя (Ursus arctos), вовка (Canis lupus) та євразійської рисі (Lynx lynx) шляхом створення та впровадження:

● узгодженої методики виявлення та визначення екологічних коридорів у межах проектної території ENI Карпат;

● мережі ключових екологічних коридорів транскордонного значення у межах проектної території ENI (близько 25 000 га ключових коридорів, виявлених за допомогою розробленої узгодженої методики);

● заходів щодо збереження великих хижаків і сталого розвитку громад;

● покращення функціональності коридорів, забезпечуючи зв’язок для понад 300 000 га середовищ існування шляхом впровадження принаймні 5 управлінських заходів в румунсько-українському транскордонному районі (наприклад, лісовідновлення, відновлення природних пасовищ, недопущення конфліктів між дикими тваринами та людьми);

● підвищення потенціалу серед зацікавлених сторін щодо збереження екологічних коридорів, шляхом їх пітримки (що, врешті-решт, призведе до посилення охорони ключових екологічних коридорів транскордонного значення в межах проектної території ENI Карпат);

● підвищення рівня інформування, освіти та обізнаності про важливість охорони екологічних коридорів для великих хижаків у Карпатах.

Лише на території Центральної та Південно-Східної
Європи живе приблизно
8000 бурих ведмедів.

Про проект

Проект фінансується в рамках Угорсько-Словако-Румунсько-Української транскордонної програми співпраці ENI 2014-2020 рр. Партнерами проекту є WWF-Румунія – філія Марамуреш як лідер-бенефіціар, Словацьке товариство охорони птахів/BirdLife, ГО “РахівЕкоТур”(Україна) та Національний природний парк “Огтелек” (Угорщина).

Консультаційна платформа

Táto webová stránka bola vytvorená a je spravovaná s finančnou podporou Európskej únie. Jej obsah je výhradnou zodpovednosťou WWF Rumunsko- pobočka Maramureș a nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory Európskej únie.