Tlačová správa

SOS/BirdLife Slovensko sa zapojilo do identifikácie cezhraničných ekologických koridorov vo východnej časti Slovenska

otvorený

Press releas UA

У Карпатах стартував міжнародний проект з визначення екологічних коридорів

відкритий

Sajtóközlemény

Open borders for wildlife in the Carpathians (2019-2021)

nyílt

Comunicat de presă lansare 9.12.2019 RO

WWF își propune să identifice și securizeze coridoarele ecologice transfrontaliere, pentru siguranța oamenilor și a animalelor sălbatice

deschide

Press release 9.12.2019 EN

WWF aims to identify and secure cross-border ecological corridors for the safety of humans and wildlife

open

Táto webová stránka bola vytvorená a je spravovaná s finančnou podporou Európskej únie. Jej obsah je výhradnou zodpovednosťou WWF Rumunsko- pobočka Maramureș a nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory Európskej únie.